Felvételi a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Iskolába

bodpeteriskola

Az ökumenikus jellegű Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Iskola a 2013/2014-as iskolai évre felvételit hirdet a 3 éves általános asszisztensi szakra . Az Erdélyi Református Egyházkerület égisze alatt működő asszisztensképző intézmény felekezeti jellegénél fogva a mai kor szellemének megfelelő egészségügyi középkádereket képez. A képzés színvonalát az orvosi egyetemen tanító oktatók biztosítják. Az intézmény az itthon maradást hirdeti, fontosnak tartja, hogy az erdélyi betegekhez ápolóik anyanyelvükön, felebaráti szeretettel szóljanak.

Bővebben...

Határtalanul a Karacsban…

2014. május 14-18. között  a Marosvásárhelyi Református Kollégium egy diákcsapata a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vendége volt. Ez a találkozás a „Határtalanul” program keretében valósult meg. A kirándulás során a refis diákok megismerkedtek Püspökladány nevezetességeivel, kirándultak egyet a Hortobágyra, ahol meglátogatták a Magyar Paraszt múzeumát, Debrecenbe, ahol a Református Kollégium Szőnyi-féle ásványkiállítását nézték meg, illetve a Munkácsy-kiállítást a Déry múzeumban, majd Budapesten a Természettudományi Múzeumot és a Terror Házát látogatták meg.

Bővebben...

A múlt a jövőbe tekint – a „testvérek” egymásra találása

Marosvasarhely- gimi 0222014. május 8-11. között a Sárospataki Református Kollégium diákjai látogatták meg iskolánkat.  A pataki diákok jelenléte a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban egyik következménye a 2013 őszén aláírt testvériskolai megállapodásnak.  A három napos látogatásuk során a sárospataki diákok találkoztak a marosvásárhelyiekkel, ahol egy közös történelemórán vettek részt, amelynek célja a két intézmény közös múltjának a bemutatása volt.

Bővebben...