Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott és így válaszolt:
    - Az én idom végtelen, mindenre jut belőle. Mire vagy kíváncsi?
    - Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben?
  - Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyermekkorba. Azt, hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket. Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a jelent sem élik meg. Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg és úgy halnak meg, mintha sose éltek volna.
    - Atyaként mit szeretnél, hogy gyerekeid mely tanulságokat jegyeznék meg?
   - Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk. Tanulják meg, hogy nem célszerű másokhoz mérni magukat, saját magukhoz képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak. A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzelmeiket. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, csak boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanazt a dolgot, és mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell tanulni, hogy az az igazi barát, aki mindent tud rólunk és mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak, meg kell bocsátanunk magunknak is.
Búcsúzásnál megköszöntem szavait, Ő pedig így válaszolt:
    - Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük.

A Marosvásárhelyi Református Kollégium online ballagási üzenetét az alábbi linken tekinthetik meg:

 https://www.youtube.com/watch?v=20Ma-XkIF7g 

Az alábbiakban ismertetjük a minisztérium által kiadott jegyadási, félév végi, évvégi lezárási procedúrát.

 

I. Elemi osztályok:

  • 1.eset: ha a diáknak van két minősítése második félévre, ezek átlagával le lehet zárni;
  • 2. eset: ha a diáknak egy minősítése van második félévre, akkor be lehet írni második jegyként a távoktatás ideje alatt adott osztályzatot/osztályzatokat;
  • 3. eset: ha a diáknak egy minősítése van második félévben, és nincs lehetőség a távoktatásban adott osztályzat beírására, akkor az első félévi átlagát (médiát) kell beírni második jegyként;
  • 4. eset: ha a diáknak nincs egy minősítése sem második félévre, akkor az évvégi átlaga az első féléves átlaga lesz;

II. Gimmnáziumi, középiskolai és posztlíceumi osztályok:

  • 1.eset: ha a diáknak van két jegye második félévre, ezek átlagával le lehet zárni;
  • 2.eset: ha a diáknak egy jegye van második félévre, akkor be lehet írni második jegyként a távoktatás ideje alatt adott osztályzatot/osztályzatokat;
  • 3.eset: ha a diáknak egy jegye van második félévben, és nincs lehetőség a távoktatásban adott osztályzat beírására, akkor az első félévi átlagát (médiát) kell beírni második jegyként;
  • 4. eset: ha a diáknak nincs egy jegye sem második félévre, akkor az évvégi átlaga az első féléves átlaga lesz;
  • 5 eset:ha a diák első féléves átlaga kisebb mint 5-ös, akkor a tanár és diák közös megegyezése alapján meghatároznak egy időpontot, amikor a diák lehetőséget kap egy felmérő írására, projekt bemutatására. A kapott jegy lesz az évvégi átlag.

Isten kegyelméből az idén a Reformáció 502. évét ünnepeltük. A katolikus testvérek szerint ezt nem kell ünnepelni, csak megemlékezni, mert az egyház szakadásához vezetett. Nem a szakadást ünnepeljük, nem Krisztus testének darabokra szaggatását, hanem a megújulást, a reformációt mint visszatérést az alapokhoz, “ad fontes”, vissza a forrásokhoz, vissza az ősegyház tisztaságához, vissza az Íráshoz.
Október 31-én az iskola testületileg átvonult a Kistemplomba, kivéve az elemis tagozato
t, akik vakációztak, pihentek. Az igét Csenteri Levente, a Bolyai Farkas Elm
életi Líceum iskolalelkésze hirdette. Az igehirdető a jósiási reformról prédikált, mint egy korai reformációról. Elmondta, hogy az 1517-es reformációt sok reformáció előzte és követte az egyháztörténelemben és ma is erre van szükség. Az igehirdetésének fő üzenete az volt, hogy Istennek az kedves, ha állandóan megújítjuk a Vele kötött szövetségünket.

Bővebben: Reformációi istentisztelet a Gecse utcai templomban