Református Kollégium

Talentum a Refiben...

2018. május 8-án iskolánkba látogatott a Székesfehérvári Talentum Református Iskola egy csoportja, 7. osztályos diákok, igazgatónő, pedagógusok, szülők. Szeretettel fogadtuk őket, igazgató, iskolalelkész és diákok, Bolyais 7-esek és Refisek. A díszteremben Benedek Zsolt igazgató köszöntötte a vendégeket, ismertetve röviden az iskola történetét. Utána a székesfehérvári igazgatónő, Szanyó Gáborné ismertette a székesfehérvári református iskolát, majd a fehérvári diákok egy csoportja egy zenés-verses fellépés során bemutatták Székesfehérvár városát. 

Bővebben: Talentum a Refiben...

Erasmus+: Schengen 2.0 – Krosno – C2 – 4 nap

Krosno várost hosszú időn keresztül kis Krakkónak is nevezték. Egykor várfalakkal, bástyákkal körülvett királyi város volt. A XVII. század derekáig a város a posztó, a gabona és a borkereskedelem központja volt. A magyar, főleg a tokaji borokat itt raktározták. Ez az időszak volt a város virágkora. A második világháborús pusztulásból megújhodott Krosno ma az üvegéről ismeretes. Az üveg városának is nevezik. Ez volt a témája a lengyelországi találkozás negyedik napjának is: a híres krosnoi üveg.

Az üveggyártás nemcsak a városra jellemző, hanem a település környékére is. Ennek következtében a napot a rymanovi Sabina üveggyár meglátogatásával kezdtük. 

Bővebben: Erasmus+: Schengen 2.0 – Krosno – C2 – 4 nap

Erasmus+: Schengen 2.0 – Krosno – C2 – 3 nap

Amint az első két nap is bizonyítja, az Erasmus+: „Schengen 2.0 – Élet Európában határok nélkül” legfontosabb szerepe az, hogy a benne résztvevő országok diákcsapatai megismerjék egymás kultúráját, hagyományait, elfogadják egymást. Sokszínűség egy egységes Európában. Ennek szolgált a krosnoi találkozás harmadik napja is, amelynek fő témája a tánc volt. 

Minden csapat feladata az volt, hogy mutasson be egy táncot/táncrészletet, amely jellemzi szülőföldjét, majd tanítsa meg a többi országból jött diákokat az általuk bemutatott táncra. Nem volt könnyű feladatuk a diákoknak, hiszen a legtöbbjük akkor táncolt először ahhoz hasonlót, de mindegyikük próbálta a legjobbat teljesíteni és megtanítani diáktársát a saját táncára.

Bővebben: Erasmus+: Schengen 2.0 – Krosno – C2 – 3 nap

Erasmus+: Schengen 2.0 – Krosno – C2 – 2 nap

Az Erasmus+: „Schengen 2.0” projekt lengyelországi találkozásának második napjának fő témája a kulturális sokszínűség volt. Ennek keretén belül az öt ország diákképviselői azt a feladatot kapták, hogy bemutassák az országukban együtt élő nemzeteket, azok vallási világát, szokásaikat, kultúrájukat. A bemutatókat a krosnoi diákok kezdték el. A lengyel nemzet mellett bemutatták a zsidó és a lemkosz népet is, azok szokásait, fontosabb épületeiket. A bemutatójuk során külön kitértek azok a személyek bemutatására, akik hozzájárultak a technika fejlődéséhez.

A hódmezővásárhelyi diákok az Osztrák-Magyar Monarchiában élő nemzeteket mutatták be. A magyar és az osztrák nemzet mellett bemutatták a monarchiában élő fontosabb kisebbségeket, mint például a lengyelek, csehek, szlovákok, románok, horvátok, szerbek, olaszok. Minden nemzetből kiemeltek 1-2 híres személyiséget, írót, költőt, tudóst, felfedezőt.

A Refis csapat feladata a Romániában élő fontosabb kissebségek bemutatása volt. A rendelkezésünkre adott idő alatt sikerült bemutatni az erdélyi és a dobrodzsai kisebbségeket. 

Bővebben: Erasmus+: Schengen 2.0 – Krosno – C2 – 2 nap